MENU

ΧΑΙΡΕΤΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΝΟΥ

ΠΟΣΟ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ θά νοιώθαμε ἄν μπορούσαμε, ἔστω καί στό ἐλάχιστο, νά ἐκτιμήσουμε τoν λαχνό πού μας δόθηκε ,ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί , να ἔχουμε Μητέρα-Παναγία καί νά μήν εἴμαστε ὀρφανά ὅπως οἱ περισσότεροι ἀκόμη λαοί τῆς γῆς. Πῶς μπορεῖ νά διαβεῖ ἐτούτη ἡ ζωή ,πώς μπορεῖ ἄνθρωπος νά ζήσει δευτερόλεπτο δίχως τήν μητρική ἀγκαλιά καί προστασία;

Και ἐνώ ὂλα τά ὄντα στόν πλανήτη ἔχουν ἀπό μία Μητέρα , θωρεῖς σήμερα πολλούς Δυτικούς ἑτεροδόξους λαούς νά διάγουν τόν «εὐσεβῆ» καί πολιτισμένο βίον τούς ἀντιμετωπίζοντας τήν Ὑπέρμαχον Στρατηγόν ὡς μία Μαρία τῆς γειτονιᾶς , τήν μητέρα ἀπλά τοῦ Ἰησοῦ, λές και ο ρόλος της στήν σωτηρία μας ὑπῆρξε καί εἶναι ἁπλά διακοσμητικός.Τοιουτοτρόπως τους βλέπεις να αἰσθάνονται μεγαλύτερο δέος καί κατάπληξη ὄταν στέκονται ἐνώπιον ἑνός ἀφηρημένου πίνακα κάποιου ἀνερμάτιστου ζωγράφου παρά ὄταν θωρούν την Μητέρα τοῦ ἴδιου Του Θεοῦ που κατέχει τα δευτερεία της Παναγίας Τριάδος.

Μέ τό βιβλιαράκι αὐτό λοιπόν τοποθετούμε ἕνα ἀκόμη μικρό πετραδάκι στόν Οὐράνιο πύργο τῆς ἀπροσμετρήτου δόξης τῆς Παναγίας μας καί παράλληλα χτίζουμε καί οἰκοδομοῦμε τήν ψυχή μας πάνω στά ἄσειστα θεμέλια τῆς Θεομητορικῆς ἀγάπης.

Ἐδῶ περιέχονται 168 ὕμνοι ,ὅσες καί οἱ ὧρες τῆς ἑβδομάδος ,πού εἶναι ἀφιερωμένοι πρός ἀνύμνηση καί χαιρετισμό τῆς στοργικοτάτης Παναγίτσας μας.

Τά συγκεκριμένα τροπάρια ἔχουν συμπεριληφθεῖ ἀπό τό Θεοτοκάριον τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου καί δή ἀπό τά προσόμοια πού βρίσκονται στό τέλος τῶν ἀκολουθιῶν-κανόνων απο διαφόρους θεσπεσίους καί Ἱερούς μελωδούς.Βασικότατο περιεχόμενο τους ἓχουν ἀποκλειστικά και μόνον την ἀπόδοση τιμής και ὓμνησης στην Θεοτόκο και πάρα πολύ λίγα αἰτήματα ἀλλά και ἐκείνα μονάχα πνευματικά.Διότι ὄταν δοξάζεις Τον Θεόν ή την Μητέρα Του, τότε σε ἀντι-δοξάζει και Ἐκείνος λαμβάνοντας κάθε εύχερη βοήθεια και ἀντίληψη στην ζωή σου.

Ἡ κάθε ἡμέρα λοιπόν ἔχει τήν ἀκολουθία της ,μέ 24 τροπάρια ,ὅσες καί οἱ ἀνάλογες ὧρες καί ὅσοι γνωρίζουν, μπορούν νά τα ψάλλουν κατά τόν προσήκοντα κάθε φορά ἦχο.

Ἐπίσης στό τέλος προσθέσαμε τούς Θεόπνευστους Χαιρετισμούς τῆς Θεοτόκου καθώς καί τούς Ἀναστάσιμους Χαιρετισμούς πού τούς διαβάζουμε τήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Ἀναπέμποντας λοιπόν στήν Πάναγνο Παρθένο ἕνα ΧΑΙΡΕ σού ἀνταποδίδει εὐθύς καί μυστικῶς 1000 ΧΑΙΡΕ στή ζωή σου ,όπου ἀκόμη καί αὐτός ὁ χώρος(ὁλόκληρο τό τετράγωνο) καί ὁ χρόνος εὐλογεῖται καί κοσμεῖται ἡ ζωή σου ἀπό τίς λαμπρές μαρμαρυγές τοῦ ὑπερκοσμίου κόσμου.

Ἔτσι ἀποπέμπεται ἡ στεναχώρια, ἡ ἀπελπισία, ἡ κατάθλιψη, τό αἴσθημα ἀδιεξόδου, τό χάος καί τό σκοτάδι ἀπό την ψυχή μας καί ἔρχεται καί θρονιάζεται μέσα μας ἡ αἰώνιος καί λαμπροφόρος χαρά Τοῦ Σαρκωθέντος Ἰησού μας Χριστοῦ.

Εὐχή μας θερμή τό μικρό αὐτό πόνημα νά ἀποτελέσει ἕνα ἀκόμη «Υἱοθετήριον»(βλ.Ἰωάνν.ιθ΄-25-27) πού θά μᾶς ταυτίσει καί υἱοθετήσει γιά πάντα και ἀδιάσπαστα μέ τήν ἀγάπη καί τήν τιμή τοῦ κεχαριτωμένου προσώπου τῆς Πανάγνου σέ αὐτήν καί στήν αἰώνια ζωή.

π.Διονύσιος Ταμπάκης
Ἱερὸς Ναὸς ΠΑΝΑΓΙΑΣ παλαιοῦ Ναυπλίου.
Ναύπλιον 9η Ἰουνίου 2018 .Ἑορτή τοῦ ἄγαν Θεοτοκοφίλου
Ἁγίου Κυρίλλου,Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας
.