MENU

Αποκαλύπτουμε τον υπερδιπλασιασμό του ελληνικού χρέους μέσα στο ευρώ με αδιαμφισβήτητα στοιχεία

Το 2002, έτος της ένταξής μας στην ευρωζώνη, το δημόσιο χρέος (Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης + Χρέος Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης + Χρέος Ασφαλιστικών Οργανισμών),
 ανερχόταν σε 158,887 δις ευρώ, ποσό που αναλογούσε σε 100,8% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν). Αυτό έχει καταγραφεί από στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ( ΟΔΔΗΧ) στην ιστοσελίδα του οποίου σήμερα εμφανίζονται μόνο στοιχεία μετά το 2010.
Όπως προκύπτει από τον πίνακα που παρατίθεται εδώ όπου εμφανίζονται παλαιότερα και σημερινά δημοσιευμένα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ, το δημόσιο χρέος ακολουθεί μια αλματώδη αύξηση μέσα στα χρόνια της ευρωζώνης.Μόνο το έτος 2012, με το επιλεγόμενο κούρεμα του PSI το χρέος μειώθηκε κατά 51,2 δις.Το κούρεμα αυτό, αντλήθηκε κυρίως από ελληνικά δημόσια και ιδιωτικά ομόλογα, επιβαρύνοντας την ελληνική οικονομία και κοινωνία, χωρίς να λύσει το όλο πρόβλημα.

Εξέλιξη του ελληνικού δημόσιου χρέους 2010-2018

ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΩΣ
(ποσά σε δις €) % ΑΕΠ
2002 158.887 100,8
2003 168.025 98,0
2004 183.157 98,6
2005 195.421 100,0
2006 225.265 103,4
2007 239.991 103,1
2008 264.627 109,3
2009 301.006 126,8
2010 330.372 146,2
2011 356.003 172,0
2012 305,096 159,6
2013 320,509 177,4
2014 319,726 177,1
2015 311,763 176,82016 315,036 180,8

2018 324,001 193,67
Από το 2013 και μετά, το δημόσιο χρέος συνέχισε την αλματώδη ανηφορική του πορεία. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ, που είναι σήμερα αναρτημένα στην ιστοσελίδα του, το δημόσιο χρέος το 2016 ανέρχεται σε 315.036 δις, ποσό που αναλογεί σε 180,8% του ΑΕΠ. Μετά το 2016 ο ΟΔΔΗΧ δεν εμφανίζει σχετικά στοιχεία.
Για λόγους εγκυρότητας των σχετικών συγκρίσεων, προσφύγαμε στον αδιαμφισβήτητου κύρους διεθνή οργανισμό National Debt Clocks.Org, όπου το ελληνικό δημόσιο χρέος, εμφανίζεται να ανέρχεται σήμερα τον Μάρτιο του 2018, σε 324 δις, ποσό που αναλογεί σε 193,7% του ΑΕΠ. Και συνεχίζει να αυξάνεται, σύμφωνα και πάλι με τον οργανισμό National Debt Clocks.Org με ρυθμό 576 ευρώ ανα δευτερόλεπτο !
Το ΑΕΠ της χώρας από 226 δις το 2010 έχει μειωθεί σε 167,2 δις το 2018. Αυτό σημαίνει ότι, το ΑΕΠ από το 2010 μέχρι σήμερα, δηλ. στα τελευταία οχτώ χρόνια μειώθηκε περίπου κατά 26%.
Συμπερασματικά καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι, το ελληνικό δημόσιο χρέος έχει υπερδιπλασιαστεί στα χρόνια της ευρωζώνης, αφού από 158,887 δις ευρώ το 2002 ανέρχεται σήμερα το Μάρτιο του 2018, σε 324 δις. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, η αντίστοιχη αύξηση του χρέους από 100,8% του ΑΕΠ το 2002, ανήλθε σε 193,67% το 2018.
Η ως άνω αύξηση του δημόσιου χρέους της χώρας μας μέσα στα χρόνια της ευρωζώνης, αν συνυπολογιστεί και το κούρεμα κατά 51,2 δις που έγινε κυρίως σε βάρος της ελληνικής οικονομίας με το PSI του 2012, υπολογίζεται σήμερα σε 375,2 δις ευρώ.Θα είχε αυξηθεί δηλ. κατά διόμισυ φορές περίπου.
Το τραγελαφικό του θέματος είναι ότι, το κεντρικό σκεπτικό της επίθεσης ενάντια στην εποχή της δραχμής είναι πως, τα σημερινά μας δεινά οφείλονται στην υπερχρέωσή μας από το παρελθόν. Όπως όμως αποδεικνύεται περίτρανα απο τα ως άνω επίσημα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία, το χρέος που παρέδωσαν τα 180 χρόνια της εποχής της δραχμής ήταν λιγότερα από το μισό του χρέους που δημιουργήθηκε στην εποχή των 16 χρόνων του ευρώ, σε απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστά του ΑΕΠ.
Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν την παγίδα χρέους στην οποία μας έχει εγλωβίσει, η βελούδινη ευρωκατοχή,τα ασύστολα ψέματα των πατρώνων,των υπηκόων και των δοσίλογων δημόσιων απολογητών της καθώς και την αφέλεια αυτών που τους πιστεύουν. Και αναδεικνύει ότι η χώρα μας φτωχοποιείται,ληστεύεται, ποδοπατείται και έχει κατακτηθεί από ξένους εισβολείς όχι με τάνκς, αλλά με τις τρ΄παεζες, το ευρώ και τα ελεγχόμενα ΜΜΕ.¨Όλα τα άλλα εχουν πολύ μικρότερη σημασία.

………………………………………………………..

Σημείωση : Το Δημόσιο Χρέος συνώνυμο με τον όρο Χρέος Γενικής Κυβέρνησης και υπολογίζεται με βάση το παρακάτω άθροισμα :Χρέος Γενικής Κυβέρνησης =Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης + Χρέος Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης + Χρέος Ασφαλιστικών Οργανισμών. Οι κατηγορίες από τις οποίες αποτελείται το δημόσιο χρέος είναι οι ακόλουθες: Α) Τα Ομόλογα και οι Βραχυπρόθεσμοι Τίτλοι. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει, τα Ομόλογα εκδοθέντα στην αγορά του εσωτερικού, τα ομόλογα εκδοθέντα στην αγορά του Εξωτερικού, τις Τιτλοποιήσεις στο Εξωτερικό και τους Βραχυπρόθεσμους τίτλους.Β)Τα Δάνεια. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα δάνεια της Τράπεζας της Ελλάδος, τα Λοιπά Δάνεια Εσωτερικού, τα Ειδικά και Διακρατικά δάνεια, Τα Δάνεια του Μηχανισμού Στήριξης, τα Λοιπά Δάνεια Εξωτερικού και τα Βραχυπρόθεσμα Δάνεια (Repos)

…………………………………………………………………

To 2013 υπήρξε μια αύξηση 4,7% εκ νέου για να διαμορφωθεί στα 319,1δις€. Το 2014 και το 2015 (την 30/6/2015) το χρέος υποχώρησε κατά 0,6% και 1,3% αντίστοιχα.

(Διάγραμμα 1)

Με βάση το Διάγραμμα 1, παρατηρούμε ότι η καμπύλη του χρέος διαχρονικά είναι αυξητική με εξαίρεση το έτος 2012 που μειώθηκε λόγω του PSI. Από το σύνολο του χρέους σημαντικό μέρος, 204,5δις€ (το 65,37%) αφορούν δάνεια του μηχανισμού στήριξης. Με βάση τα στοιχεία με 30/6/2015 του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους το σύνολο των 312,8δις€ θα πρέπει να τα αποπληρώσουμε μέχρι το 2057. Στο παρακάτω Διάγραμμα 2 απεικονίζεται το ποσό που θα πρέπει να αποπληρώνουμε ως χώρα, κάθε χρόνο μέχρι το 2057. Το ποσό της αποπληρωμής για κάθε χρόνο φυσικά διαφοροποιείται αν προστεθούν νέα Δανειακά Κεφάλαια.

(Διάγραμμα 2)(πηγή ΟΔΔΗΧ)

Μεταξύ άλλων, ένας σημαντικός δείκτης που έχει σχέση με το Δημόσιο Χρέος είναι αυτός που το απεικονίζει ως ποσοστό του ΑΕΠ (Διάγραμμα 2). Έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα γιατί αποτελεί ουσιαστικά και πραγματικά έναν δείκτη ευημερίας, πιστοληπτικής ικανότητας και μας δείχνει κατά πόσο ως Κράτος είμαστε σε θέση να αποπληρώσουμε αυτά που χρωστάμε με βάση αυτά που παράγουμε.

Παρατηρούμε ότι η διαχρονική εξέλιξη του Χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ (Διάγραμμα 3) είναι ανοδική και από 98% το 2003 έφτασε στο 177,1% το 2014. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους, είτε γιατί αυξάνεται το χρέος είτε γιατί το ΑΕΠ μειώνεται.

(Διάγραμμα 3)Ο δείκτης Χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ σε συνδυασμό με τα απόλυτα νούμερα του Χρέους αποτελούν δύο παράγοντες που έχουν μερίδιο στις βαθμολογίες των Οίκων Αξιολόγησης (Moodys, Fitch, Standard & Poor’s). Οι Οίκοι αυτοί με τις αναφορές τους και τις αξιολογήσεις τους ουσιαστικά καθορίζουν το αξιόχρεο της Χώρας μας, αλλά και το ποσό μελλοντικού δανεισμού και φυσικά το κόστος του. Στο Διάγραμμα 4 απεικονίζονται οι βαθμολογίες των Οίκων αξιολόγησης από το 1997 και έπειτα.

Οι καμπύλες που ακολουθούν είναι οι βαθμολογίες των Οίκων, όπου παρατηρούμε ότι είναι αντιστροφές με αυτή που ακολουθεί η καμπύλη του Χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στο Διάγραμμα 3, καθώς και η καμπύλη του χρέους στο Διάγραμμα 1.


(πηγή ΟΔΔΗΧ)
Η διαχρονική εξέλιξη του Δημόσιου Χρέους και του ΑΕΠ θα πρέπει να εξεταστούν σε σχέση με την Ανεργία και το και σύνολο του Εργατικού Δυναμικού της Ελλάδος, ανάλυση την οποία θα παρουσιάσουμε σε επόμενο άρθρο μας.
Με την παρούσα προσέγγιση  η Ομάδα Ανάλυσης Δεδομένων των Bizexperts προσπάθησε, πέραν από τον Ορισμό και τις κατηγορίες του Δημόσιου χρέους, να σας ενημερώσει για την διάρθρωση του, για την σχέση του με το ΑΕΠ και για τον χρόνο Αποπληρωμής του, για τη σχέση του και το μερίδιο ευθύνης του στις βαθμολογίες των Οίκων Αξιολόγησης.
(πηγές Τράπεζα Ελλάδος Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, Ελληνική Στατιστική Αρχή).

Θεόδωρος Κατσανέβας

Αναρτήθηκε από kapistrinews